Quyết định 880/QĐ-BCT ngày 18/03/2020

Áp dụng thuế CBPG tạm thời đối với SP plastic và SP bằng plastic có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a

Tải về tại đây: