Quyết định 436/QĐ-BTC ngày 27/03/2020

Bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp kèm theo QĐ 155/QĐ-BTC

Tải về tại đây: