Quyết định 1079/QĐ-BCT ngày 06/04/2020

Áp dụng biện pháp CBPG đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a

Tải về tại đây: