Nghị định 39/2020/NĐ-CP ngày 03/04/2020

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020-2023

Tải về tại đây: