Công văn 2481/VPCP-CN ngày 31/03/2020

Gia hạn giấy phép lái xe tay lái thuận tạm nhập tái xuất tại Việt Nam trong đợt cao điểm dịch Covid-19

Tải về tại đây: