Công văn 2237/BCT-XNK ngày 28/03/2020

Xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn

Tải về tại đây: