Công văn 2095/TCHQ-KĐHQ ngày 31/03/2020

Hướng dẫn xác định và phân loại mặt hàng thép hình chữ H và thép hình chữ I

Tải về tại đây: