Công văn 1966/TCHQ-GSQL ngày 25/03/2020

Triển khai giải pháp đẩy nhanh thông quan hàng hóa tại cửa khẩu trong bối cảnh COVID-19

Tải về tại đây: