Quyết định 868/QĐ-BYT ngày 11/03/2020

Cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19

Tải về tại đây: