Quyết định 336/QĐ-BYT ngày 07/02/2020

Triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Tải về tại đây: