Công văn 527/TCHQ-TXNK ngày 21/01/2020

Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình gia công xuất trả bên nước ngoài đặt gia công

Tải về tại đây: