Công văn 1552/TCHQ-TXNK ngày 12/03/2020

Ký lại thỏa thuận phối hợp thu thuế điện tử và thông quan 24/7

Tải về tại đây: