Công văn 129/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2020

Khai báo mã loại hình đối với hàng hóa mua bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử qua biên giới

Tải về tại đây: