Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019

Lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; KTNN về chất lượng giống cây trồng NK

Tải về tại đây: