Thông tư 04/VBHN-BNNPTNT ngày 23/05/2019

Hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Tải về tại đây: