Quyết định 3624/QĐ-BCT ngày 09/12/2019

Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D điện tử

Tải về tại đây: