Quyết định 2228/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2019

TTHC mới lĩnh vực CNTT, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về tại đây: