Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 31/12/2019

Ký Thỏa thuận giữa Úc, Trung Hoa, Đại hàn Dân quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam và Thỏa thuận trao đổi song phương

Tải về tại đây: