Công văn 8175/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2019

Hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trên Hệ thống V5

Tải về tại đây: