Công văn 8107/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2019

Vướng mắc về việc trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng đi mượn

Tải về tại đây: