Công văn 7775/TCHQ-TXNK ngày 17/12/2019

Hoàn thuế đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất phục vụ Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên

Tải về tại đây: