Công văn 755/TCHQ-GSQL ngày 11/02/2020

Kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp và thủ tục hải quan

Tải về tại đây: