Công văn 49/TCHQ-TXNK ngày 03/01/2020

Trị giá hải quan đối với mặt hàng phốt pho vàng xuất khẩu

Tải về tại đây: