Thông tư 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019

Hướng dẫn thủ tục hải quan, QLT, phí và lệ phí đối với hàng hóa XNK theo NĐ 14/2018/NĐ-CP về hoạt động thương mại biên giới

Tải về tại đây: