Nghị định 92/2019/NĐ-CP ngày 20/11/2019

Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa VN-Campuchia giai đoạn 2019-2020

Tải về tại đây: