DANH SÁCH VBPL BẢN TIN HẢI QUAN 2019-12-25

Trong 02 đợt cập nhật này, có 82 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 85/2019/NĐ-CP
(14/11/2019)
Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và KTCN đối với hàng hóa XNK
2 92/2019/NĐ-CP
(20/11/2019)
Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa VN-Campuchia giai đoạn 2019-2020
3 115/NQ-CP
(05/12/2019)
Ký Hiệp định giữa Việt Nam - Síp về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
4 69/BXD-VLXD
(21/11/2019)
Xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị
5 70/BXD-VLXD
(22/11/2019)
Hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội
6 71/BXD-VLXD
(22/11/2019)
Hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê
7 01/VBHN-BTC
(08/01/2019)
Hợp nhất Thông tư hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia
8 14/VBHN-BTC
(22/01/2019)
Hợp nhất TT về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong NK phế liệu làm NLSX
9 29/VBHN-BTC
(17/05/2019)
Hợp nhất TT quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện TTHQ, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK của DN
10 865/QĐ-BTC
(23/05/2019)
Bãi bỏ Quyết định 908/QĐ-BTC Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan
11 1752/QĐ-BTC
(03/09/2019)
Giải mật một phần nội dung Quyết định 04/2018/QĐ-TTg
12 12192/BTC-TCHQ
(14/10/2019)
Tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng có nguy cơ cao thẩm lậu vào nội địa
13 80/2019/TT-BTC
(15/11/2019)
Hướng dẫn thủ tục hải quan, QLT, phí và lệ phí đối với hàng hóa XNK theo NĐ 14/2018/NĐ-CP về hoạt động thương mại biên giới
14 14301/BTC-HTQT
(25/11/2019)
Áp mã xe tải nhập khẩu vào Việt Nam
15 02/VBHN-BNNPTNT
(07/03/2019)
Hợp nhất TT quy định về trình tự, thủ tục KDTV XNK, quá cảnh và sau NK vật thể thuộc diện KDTV
16 4286/BNG-UBBG
(05/11/2019)
Mở đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)
17 773/QĐ-BCT
(29/03/2019)
Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của BCT
18 910/QĐ-BCT
(12/04/2019)
Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương
19 4491/BCT-XNK
(25/06/2019)
Tài liệu hướng dẫn cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics
20 1882/QĐ-BCT
(27/06/2019)
Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của BCT
21 5268/BCT-KHCN
(24/07/2019)
Thông báo về đơn vị kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu
22 3463/QĐ-BCT
(20/11/2019)
Sửa đổi Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại QĐ 4086/QĐ-BCT
23 37/2019/TT-BCT
(29/11/2019)
Hướng dẫn biện pháp phòng vệ thương mại
24 1624/BVTV-KH
(26/06/2019)
Thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu theo thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT
25 4984/TCHQ-TXNK
(02/08/2019)
Thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu
26 5248/TCHQ-KTSTQ
(16/08/2019)
Kiểm tra sau thông quan gắn với Chỉ thị 20/CT-TTg
27 5337/TCHQ-GSQL
(21/08/2019)
Xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định 20/2018/QĐ-TTg
28 6171/TCHQ-TXNK
(25/09/2019)
Trả lời CV 82/2019/CV/ĐPT-XĐ về không truy thu thuế nhập khẩu xe chở người 04 bánh có gắn động cơ điện
29 6223/TCHQ-GSQL
(30/09/2019)
Bổ sung danh mục hàng hóa tự chứng nhận xuất xứ
30 6275/TCHQ-TXNK
(01/10/2019)
Điều chỉnh giảm trị giá trên tờ khai nhập khẩu
31 6277/TCHQ-TXNK
(01/10/2019)
Mã số HS hàng hóa
32 6339/TCHQ-VP
(04/10/2019)
Hướng dẫn triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP
33 6441/TCHQ-TXNK
(10/10/2019)
Xử lý tiền chậm nộp
34 6489/TCHQ-GSQL
(14/10/2019)
Chứng nhận hợp quy giấy cuộn lớn nhập khẩu để sản xuất giấy vệ sinh, khăn giấy
35 6738/TCHQ-GSQL
(25/10/2019)
Thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế
36 6762/TCHQ-GSQL
(28/10/2019)
Không thể hiện tên nước nhập khẩu tại ô số 2 trên C/O
37 6850/TCHQ-TXNK
(31/10/2019)
Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
38 6863/TCHQ-TXNK
(01/11/2019)
Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan
39 6876/TCHQ-GSQL
(01/11/2019)
Thay đổi tên người nhập khẩu ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, hàng hóa đã xuất khẩu ra nước ngoài
40 6895/TCHQ-TXNK
(04/11/2019)
Phân loại tai nghe không dây sử dụng công nghệ Bluetooth
41 6896/TCHQ-TXNK
(04/11/2019)
Phân loại hàng hóa đối với mặt hàng núm vú cao su silicon
42 6932/TCHQ-GSQL
(05/11/2019)
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 56/2019/TT-BTC liên quan đến việc chia nhóm hàng hóa và cấp số tờ khai hải quan giấy
43 7180/CT-TCHQ
(19/11/2019)
Chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc
44 7330/TCHQ-TXNK
(25/11/2019)
Triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
45 7382/TCHQ-TXNK
(27/11/2019)
Thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu
46 7422/TCHQ-TXNK
(28/11/2019)
Thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp
47 7484/TCHQ-TXNK
(02/12/2019)
Phân loại cầu tàu bến du thuyền dạng ghép nối (pontoon)
48 7486/TCHQ-TXNK
(02/12/2019)
Hướng dẫn trị giá hải quan hàng xuất khẩu
49 7509/TCHQ-TXNK
(03/12/2019)
Ngân hàng phối hợp thu với tổng cục hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
50 7562/TCHQ-TXNK
(04/12/2019)
Thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế
51 7594/TCHQ-TXNK
(06/12/2019)
Phân loại mặt hàng đối với Bình chứa Ni tơ lỏng để bảo quản tinh dịch động vật đông lạnh bằng nhôm
52 7620/TCHQ-GSQL
(09/12/2019)
Thực hiện TT 41/2018/TT-BGTVT về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn do Bộ GTVT quản lý
53 7442/TXNK-DTQLT
(14/08/2019)
In biên lai điện tử đối với thuế và phí hải quan
54 7486/TXNK-CST
(15/08/2019)
Thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
55 7570/TXNK-CST
(19/08/2019)
Hoàn thuế và xử lý thuế nộp thừa
56 7627/TXNK-PL
(21/08/2019)
Mã số phân loại mặt hàng Hạt điều màu
57 7630/TXNK-CST
(21/08/2019)
Xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
58 7725/TXNK-CST
(22/08/2019)
Thực hiện Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT
59 1023/GSQL-GQ1
(03/04/2019)
Thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu
60 1520/GSQL-GQ1
(13/05/2019)
Hướng dẫn thủ tục kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu
61 2141/GSQL-GQ1
(16/07/2019)
Kiểm tra thực tế hàng hóa
62 2436/GSQL-Q2
(09/08/2019)
Thủ tục hải quan đối với trường hợp mở rộng dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất
63 3890/GSQL-GQ1
(07/10/2019)
Kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai
64 3895/GSQL-GQ1
(07/10/2019)
Nhập khẩu thang máy đồng bộ, tháo rời
65 3905/GSQL-GQ4
(08/10/2019)
Vướng mắc C/O
66 3906/GSQL-GQ4
(08/10/2019)
Vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ C/O
67 3907/GSQL-TH
(08/10/2019)
Thủ tục hải quan đối với xăng dầu tại các kho xăng dầu chưa được xác nhận đủ điều kiện theo NĐ 68/2016/NĐ-CP
68 3908/GSQL-GQ2
(08/10/2019)
Vướng mắc nhà thầu nước ngoài nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án
69 3914/GSQL-GQ3
(08/10/2019)
Kiểm dịch động vật đối với huyết thanh bò nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, sản xuất vac xin, chế phẩm sinh học
70 3933/GSQL-TH
(08/10/2019)
Quy trình thông quan và biểu thuế áp dụng cho khí thiên nhiên hóa lỏng
71 3940/GSQL-GQ2
(08/10/2019)
Thủ tục khi xuất thanh lý pallet đựng hàng nhập khẩu
72 4015/GSQL-GQ2
(08/10/2019)
Xuất trả máy móc tạm nhập ra nước ngoài khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực
73 4016/GSQL-GQ1
(08/10/2019)
Xuất trả điện thoại cũ qua sử dụng
74 4021/GSQL-GQ2
(10/10/2019)
Thủ tục đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để gia công cho nước ngoài
75 4023/GSQL-GQ1
(10/10/2019)
Thực hiện Quyết định 1561/QĐ-BCT và 1711/QĐ-BCT về biện pháp tự vệ chính thức
76 4025/GSQL-GQ1
(10/10/2019)
Hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng
77 4090/GSQL-GQ1
(10/10/2019)
Thực hiện Công văn 5339/TCHQ-GSQL về kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu
78 4094/GSQL-GQ2
(10/10/2019)
Chuyển đổi mục đích sử dụng hàng nhập khẩu
79 4095/GSQL-GQ2
(10/10/2019)
Thủ tục xuất khẩu để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công
80 4112/GSQL-GQ4
(10/10/2019)
Vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ
81 4114/GSQL-GQ4
(10/10/2019)
Vướng mắc C/O
82 4115/GSQL-GQ4
(10/10/2019)
Xử lý đối với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu E

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí