Công văn 69/BXD-VLXD ngày 21/11/2019

Xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị

Tải về tại đây: