Công văn 6223/TCHQ-GSQL ngày 30/09/2019

Bổ sung danh mục hàng hóa tự chứng nhận xuất xứ

Tải về tại đây: