Công văn 5337/TCHQ-GSQL ngày 21/08/2019

Xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định 20/2018/QĐ-TTg

Tải về tại đây: