Công văn 4286/BNG-UBBG ngày 05/11/2019

Mở đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)

Tải về tại đây: