Công văn 4090/GSQL-GQ1 ngày 10/10/2019

Thực hiện Công văn 5339/TCHQ-GSQL về kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu

Tải về tại đây: