Công văn 12192/BTC-TCHQ ngày 14/10/2019

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng có nguy cơ cao thẩm lậu vào nội địa

Tải về tại đây: