Thông tư 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019

Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN

Tải về tại đây: