Thông tư 22/2019/TT-BCT ngày 12/11/2019

Quy định về tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ

Tải về tại đây: