Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019

Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Tải về tại đây: