DANH SÁCH VBPL HẢI QUAN 2019-11-25

Trong 02 đợt cập nhật này, có 69 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 82/2019/NĐ-CP
(12/11/2019)
Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
2 05/2019/TT-BXD
(10/10/2019)
Sửa đổi Phụ lục Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
3 5845/BTC-TCHQ
(22/05/2019)
Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình sản xuất xuất khẩu
4 2061/QĐ-BTC
(25/10/2019)
Thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của BTC
5 35/2018/TT-BNNPTNT
(25/12/2018)
Sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT và 20/2017/TT-BNNPTNT
6 11/2019/TT-BNNPTNT
(22/10/2019)
Sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT
7 911/QĐ-BCT
(12/04/2019)
Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
8 2703/QĐ-BCT
(03/09/2019)
Điều tra áp dụng biện pháp CBPG đối với sản phẩm thép cán nguội dạng cuộn hoặc tấm từ Trung Hoa
9 2925/QĐ-BCT
(26/09/2019)
Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
10 3132/QĐ-BCT
(15/10/2019)
Thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019
11 3162/QĐ-BCT
(21/10/2019)
Áp dụng CBPG đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội từ Trung Hoa, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Đài Loan
12 3198/QĐ-BCT
(24/10/2019)
Áp dụng thuế CBPG đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim có xuất xứ từ Trung Hoa và Hàn quốc
13 3222/QĐ-BCT
(25/10/2019)
Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
14 3267/QĐ-BCT
(31/10/2019)
Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a
15 21/2019/TT-BCT
(08/11/2019)
Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc
16 22/2019/TT-BCT
(12/11/2019)
Quy định về tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ
17 23/2019/TT-BCT
(13/11/2019)
Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN
18 25/2019/TT-BCT
(14/11/2019)
Sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
19 27/2019/TT-BCT
(15/11/2019)
Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
20 2025/TY-TTr,PC
(28/10/2019)
Kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu
21 51/QLCL-CL1
(09/01/2019)
Kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu
22 3736/TXNK-CST
(08/05/2019)
Hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế
23 3864/TXNK-CST
(13/05/2019)
Quản lý, sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS
24 3178/TCHQ-TXNK
(21/05/2019)
Phân loại mặt hàng Đá vôi trắng
25 4542/TCHQ-TXNK
(11/07/2019)
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
26 6091/TCHQ-GSQL
(24/09/2019)
Thủ tục hải quan
27 6151/TCHQ-TXNK
(25/09/2019)
Thuế suất mặt hàng dăm gỗ
28 6218/TCHQ-TXNK
(30/09/2019)
Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ
29 6372/TCHQ-TXNK
(08/10/2019)
Hướng dẫn bổ sung công văn 3254/TCHQ-TXNK
30 6373/TCHQ-TXNK
(08/10/2019)
Phân loại mặt hàng rong biển
31 6423/TCHQ-TXNK
(09/10/2019)
Xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
32 6424/TCHQ-TXNK
(09/10/2019)
Xử lý thuế mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng
33 6425/TCHQ-TXNK
(09/10/2019)
Thông báo Danh mục miễn thuế
34 6440/TCHQ-TXNK
(10/10/2019)
Tính chậm nộp tiền thuế thu hồi do hoàn không đúng quy định
35 6491/TCHQ-GSQL
(14/10/2019)
Vướng mắc sử dụng mã loại hình tờ khai đối với trường hợp DNCX NK nguyên liệu, vật tư từ DNCX khác trong nội địa
36 6511/TCHQ-TXNK
(15/10/2019)
Phân loại mặt hàng Diamond V XPC Yeast Culture
37 6538/TCHQ-TXNK
(16/10/2019)
Phân loại máy hút bụi dùng cho máy bay
38 6563/TCHQ-TXNK
(16/10/2019)
Hướng dẫn phân loại mã số hàng hóa nhập khẩu cho mặt hàng tên gọi “Open Cells”
39 6568/TCHQ-GSQL
(17/10/2019)
Tăng cường công tác kiểm tra đối với mặt hàng thiết bị vệ sinh
40 6569/TCHQ-GSQL
(17/10/2019)
Thủ tục chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải đối với hàng hóa quá cảnh
41 6576/TCHQ-TXNK
(17/10/2019)
Kiểm tra sau thông quan và nộp thuế bổ sung
42 6628/TCHQ-GSQL
(22/10/2019)
Cho thuê, mượn mặt bằng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất
43 6670/TCHQ-TXNK
(23/10/2019)
Mã HS mặt hàng Lignocel
44 6671/TCHQ-TXNK
(23/10/2019)
Phân loại mặt hàng “Bộ vi xử lý thước lái”
45 6672/TCHQ-TXNK
(23/10/2019)
Hoàn thuế nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu
46 6694/TCHQ-GSQL
(24/10/2019)
Thủ tục hải quan tại cửa hàng miễn thuế ở Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc
47 6786/TCHQ-TXNK
(29/10/2019)
Nhập khẩu hàng hóa sản xuất xuất khẩu
48 6828/TCHQ-TXNK
(30/10/2019)
Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa XNK tại chỗ, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp
49 6832/TCHQ-TXNK
(30/10/2019)
Xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng
50 6845/TCHQ-GSQL
(31/10/2019)
Nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học
51 6889/TCHQ-GSQL
(01/11/2019)
Thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu XNK tại 03 kho xăng dầu của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội
52 6894/TCHQ-GSQL
(04/11/2019)
Đẩy nhanh thông quan nông thủy sản xuất khẩu đi Trung Quốc
53 6995/TCHQ-TXNK
(07/11/2019)
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
54 7097/TCHQ-TXNK
(12/11/2019)
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
55 5705/TXNK-CST
(28/06/2019)
Xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn
56 5766/TXNK-CST
(01/07/2019)
Xử lý thuế hàng nhập khẩu
57 6168/TXNK-CST
(11/07/2019)
Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công và hàng sản xuất xuất khẩu
58 6846/TXNK-CST
(30/07/2019)
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó tái xuất trong thời hạn bảo lãnh
59 6894/TXNK-CST
(01/08/2019)
Hàng hóa xuất khẩu
60 7894/TXNK-PL
(29/08/2019)
Phân loại và xử lý thuế mặt hàng máy trộn thức ăn cho tôm
61 1132/GSQL-GQ2
(10/04/2019)
Lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất tại kho thuê ngoài
62 1324/GSQL-GQ2
(25/04/2019)
Sử dụng mã loại hình
63 2005/GSQL-GQ1
(28/06/2019)
Thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu theo Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí