Công văn 6846/TXNK-CST ngày 30/07/2019

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó tái xuất trong thời hạn bảo lãnh

Tải về tại đây: