Công văn 6828/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2019

Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa XNK tại chỗ, xử phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp

Tải về tại đây: