Công văn 6694/TCHQ-GSQL ngày 24/10/2019

Thủ tục hải quan tại cửa hàng miễn thuế ở Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Tải về tại đây: