Công văn 6628/TCHQ-GSQL ngày 22/10/2019

Cho thuê, mượn mặt bằng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: