Công văn 6168/TXNK-CST ngày 11/07/2019

Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công và hàng sản xuất xuất khẩu

Tải về tại đây: