Công văn 2025/TY-TTr,PC ngày 28/10/2019

Kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu

Tải về tại đây: