DANH SÁCH VBPL BẢN TIN BHXH 2021-06-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 1 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 455/QĐ-BHXH
(21/05/2021)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy đinh Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí