DANH SÁCH VBPL BẢN TIN BHXH 2021-05-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 5 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 526/QĐ-LĐTBXH
(06/05/2021)
TTHC mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH
2 3100/BYT-BH
(20/04/2021)
Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19
3 04/2021/TT-BYT
(29/04/2021)
Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất
4 3708/BYT-BH
(05/05/2021)
Giải quyết vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
5 1135/BHXH-TCKT
(29/04/2021)
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí