DANH SÁCH VBPL BẢN TIN BHXH 2021-04-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 16 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 28/VBHN-VPQH
(07/12/2020)
Hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế
2 43/2021/NĐ-CP
(31/03/2021)
Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
3 500/QĐ-TTg
(30/03/2021)
Giao dự toán thu, chi BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2021
4 501/QĐ-TTg
(30/03/2021)
Giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021
5 17/2021/QĐ-TTg
(31/03/2021)
Quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN
6 7404/BYT-BH
(31/12/2020)
Bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí KCB BHYT theo Điểm b Khoản 3 và Khoản 6 Điều 22 Luật BHYT
7 1919/BYT-BH
(22/03/2021)
Giải quyết vướng mắc trong thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
8 2/VBHN-BNV
(17/03/2021)
Hợp nhất Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
9 4166/BHXH-TCKT
(25/12/2020)
Hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2020
10 561/BHXH-CSYT
(10/03/2021)
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 30/2020/TT-BYT
11 860/BHXH-CSYT
(05/04/2021)
Hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo TT 22/2020/TT-BYT
12 881/BHXH-CSXH
(07/04/2021)
Giải quyết vướng mắc thực hiện BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo HĐLĐ tại UBND xã
13 32/TB-UBND
(09/04/2021)
Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021
14 468/BHXH-QLT
(02/03/2021)
Đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với viên chức quản lý
15 840/TB-BHXH
(30/03/2021)
Triển khai thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH
16 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ
(26/02/2021)
Thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại NĐ 152/2020/NĐ-CP

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí