Công văn 881/BHXH-CSXH ngày 07/04/2021

Giải quyết vướng mắc thực hiện BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo HĐLĐ tại UBND xã

Tải về tại đây: