Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020

Quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Tải về tại đây: