DANH SÁCH VBPL BẢN TIN BHXH 2021-03-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 15 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 132/TB-BHXH
(20/01/2021)
Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN
2 274/BHXH-CST
(03/02/2021)
Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021
3 427/TB-BHXH
(25/02/2021)
Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho người nước ngoài
4 441/TB-BHXH
(26/02/2021)
Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý II năm 2021
5 444/BHXH-CST
(26/02/2021)
Rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu
6 114/QĐ-BHXH
(19/01/2021)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
7 275/BHXH-TST
(29/01/2021)
Khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021
8 296/BHXH-CSYT
(02/02/2021)
Hướng dẫn quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế
9 396/BHXH-TCKT
(23/02/2021)
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
10 09/2020/TT-BLĐTBXH
(12/11/2020)
Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên
11 11/2020/TT-BLĐTBXH
(12/11/2020)
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
12 22/2020/TT-BLĐTBXH
(30/12/2020)
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
13 23/2020/TT-BLĐTBXH
(30/12/2020)
Quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
14 362/LĐTBXH-BHXH
(22/02/2021)
Thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu
15 4077/QĐ-UBND
(04/11/2020)
Danh mục TTHC trong lĩnh vực chính sách, BHXH, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự và động viên quân đội

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí