DANH SÁCH VBPL BẢN TIN BHXH 2021-02-15

Trong 02 đợt cập nhật này, có 3 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 34/2020/QĐ-TTg
(26/11/2020)
Danh mục nghề nghiệp Việt Nam
2 627/BYT-BH
(27/01/2021)
Hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế
3 666/BYT-BH
(28/01/2021)
Đính chính Điểm b Mục 3 Công văn 627/BYT-BH về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật BHYT

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí