Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020

NLĐ nước ngoài làm việc tại VN và tuyển dụng, quản lý NLĐ VN làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN

Tải về tại đây: